Hoe zit het met de vergoeding van Diëtetiek?

Dieetbehandeling wordt voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket.

Ook in 2017 worden de consulten bij de diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar zijn er 3 behandeluren in de basisverzekering opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 6 consulten.

Sommige  verzekeraars (bijvoorbeeld CZ) bieden via een aanvullende verzekering een extra vergoeding van consulten. U kunt dit nakijken in uw polis of via een website zoals www.independer.nl.

Kinderen tot 18 jaar kunnen kosteloos gebruik maken van de diëtist. Bent u ouder dan 18 jaar, dan geldt hiervoor het volgende:

De eerste 3 behandeluren in elk kalenderjaar vallen bij iedereen onder het (verplicht) eigen risico. Het verplicht eigen risico is dit jaar, net als vorig jaar, vastgesteld op €385,-.

Echter voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en (soms) COPD en astma geldt dat zij worden behandeld via ketenzorg. Voor hen geldt het eigen risico niet maar worden alle behandelingen volledig vergoed.

Voor het laatst bijgewerkt op: 21 februari 2017 door: